sliderex
خدمات شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی

طراحی، اجرا و راهبری شبکه
طراحی ، اجرا و راهبری مراکز داده
امنیت شبکه و اطلاعات
سرویس های ارزش افزوده
اخبار
توضیحات:دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساختها و سرویسها در اردیبهشت 97 در محل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار گردید.
ادامه
توضیحات:شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساختها و سرویسها دوکارگاه تخصصی در حوزه مدیریت نوین و بهره برداری از مراکز داده در این همایش برگزار کرد.
ادامه
توضیحات:شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی در دومین همایش ملی مراکز داده، زیرساخت ها و سرویس ها به عنوان حامی این رویداد و بابرگزاری کارگاه های تخصصی در بخش جنبی همایش حضور خواهد داشت.
ادامه
توضیحات:نخستین دورهمی مدیران شبکه بانکی و پرداخت کشور - فروردین 1397
ادامه
توضیحات:این شرکت در راستای اجرای رسالت خود برای حفظ ایمنی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتبا تکیه بر دانش و تلاش سرمایه های انسانی خود موفق به کسب گواهینامه در حوزه خدمات عملیات افتا گردیده است.
ادامه
توضیحات:این شرکت،طبق تاییدیهISO 27001:2013 دریافتی از سازمان فناوری اطلاعات و مرکز افتای ریاست جمهوری، موفق به اخذ گواهینامه انطباق مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) گردید.
ادامه
توضیحات:شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی مجوز مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات را دریافت نمود .
ادامه
توضیحات:در راستای ارتقا کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و دستیابی به رضایت حداکثری ذینفعان، این شرکت در رتبه بندی سال 95 جایزه"ملی کیفیت ایران ، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات" حضور یافته و توسط ارزیابان جایزه مورد ارزیابی قرار گرفت.
ادامه
توضیحات:شرکت زیر ساخت امن خدمات تراکنشی به عنوان یکی از حامیان برگزاری اولین همایش ملی مراکز داده، رسالت خود را در جهت تشریک دانش و انتقال تجربه با سایر نهاد های مرتبط به انجام رساند.
ادامه